Runners
(trítpico)
Cibachrome, metracrilato siliconado sobre aluminio

120 x 100
cm